Autores - Libros Galegos


Guillén, Nicolás:
Listado de obras:

Ver os detalles de:  El son entero. Cantos para soldados y sones para turistas
El son entero. Cantos para soldados y sones para turistas

Ten unha dedicatoria escrita a bolígrafo que non é do autor.

6,00 €
Ver os detalles de:  Trintenove poemas de Nicolás Guillén
Trintenove poemas de Nicolás Guillén

Escolma, tradución, limiar e notas de Xosé Neira Vilas. Ten o nome da anterior propietaria.

6,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Subir